Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

**Dalam Ushuluddin; Tuhan bersela diatas Arsy, seperti berselanya Ibnu Taimiyah; Tuhan sama besarnya dengan Arsy; Tuhan turun setiap akhir malam kelangit dunia, serupa turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar; Tuhan bertubuh dan pindah-pindah tempat; Tuhan bicara dengan huruf dan suara; Para nabi tidak maksum (terjaga dari dosa); Bepergian ziarah kemakam-makam, seumpama makam para Nabi para Wali dan para Ulama adalah perbuatan maksiyat (munkar); Berdoa dengan bertawasul syirik; Istighatsah (mohon pertolongan) dengan Nabi syirik; Neraka akan lenyap bukan kekal; Mengingkari ijmak (kesepakatan para ulama) tidak kafir dan lain-lain.

 

**Dalam ilmu fikih; Talak tiga, sekaligus jatuh satu; Talak ketika istri berkain kotor (haid) tidak jatuh; Sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tidak boleh digadha; Orang junub boleh sembahyang sunah malam tanpa mandi lebih dahulu; Bersumpah dengan talak, tidak jatuh ketika sumpah itu dilanggar, tetapi wajib dibayar kafarat sumpah saja; Orang yang tidak sembahyang tidak boleh diberi zakat; Boleh qashar (meringkas shalat) sembahyang dalam perjalanan, walaupun perjalanannya itu pendek; Boleh tayamum untuk sembahyang ,walaupun ada air, ketika dikhawatirkan akan habis waktu sembahyang kalau berwudu; Syarat si Wakif tidak diperdulikan; Talak diwaktu suci yang disetubuhi tidak jatuh; Wanita yang tidak bisa mandi wajib dirumah, dan sulit pergi mandi kekolam diluar rumah, boleh tayamum saja… dan lain lain.

 

**Dalam ilmu Tasawuf; Tasawuf, dan amalan orang tasawuf misalnya tarikat-tarikat harus dibuang jauh-jauh, Para ulama tasawuf dikecam habis-habisan.

Wallahua'lam

 

Silahkan ikuti kajian berikutnya

Maak jouw eigen website met JouwWeb