Konsep-konsep ajaran Muhamad bin Abdul Wahab

Konsep-konsep ajaran Muhamad bin Abdul Wahab

Dalam bidang ushuluddin menganut faham Ibnu Taimiyah; Dalam bidang fikih memakai mazhab Hanbali, tetapi sering berlawanan dengan mazhabnya; Mazhab Syafi’i harus dibuang; Melarang keras umat Islam berdoa dengan tawasul; Melarang bepergian ziarah kubur, walaupun pada pusara Rasulallah shallahu'alaihiwasallam.

 

(Info: Adapun jamaah haji di-izinkan ke Madinah pada masa Wahabi berkuasa ini, menurut faham mereka jamaah haji menziarahi masjid, bukan untuk menziarahi Rasulallah Saw.,tetapi untuk sholat di masjid nabawi);

Menghancur kan tugu-tugu peringatan, termasuk gedung besar yang dibangun diatas tempat lahirnya Nabi Saw di Suq al leil, menghancurkan kubah-kubah kuburan. Semuanya ini, dianggap oleh mereka menjadikan orang musyrik;

Melarang membaca qasidah, yang isinya memuji Nabi Saw. dan menceriterakan riwayat hidup beliau Saw, seperti kitab Barzanji, kitab Burdah dan lain sebagainya; Melarang umat Islam merayakan dan memperingati maulid Nabi Saw;

Melarang membaca ‘sifat dua puluh’, yaitu kitab-kitab yang biasa dibaca di Indonesia, umpama ‘Kifayatul Awam’, ‘Sanusi’, ‘Juharatut Tauhid’, ‘Husnun Hamadiyah’ dan lain-lain yang serupa;

Faham Asy’ari, yaitu faham kaum Ahlus sunnah wal jama’ah harus dibuang jauh-jauh;

Dilarang membaca kitab ‘Dalailul Khairat’, ‘Burdah’ dan kitab-kitab wirid yang memuji Nabi Saw;

Tidak boleh melagukan lafazh AlQuran, umpamanya dengan lagu orang-orang Mesir, AlQuran harus dibaca lurus saja;

Melarang membaca zikir bersama-sama.

Melarang keras semua amalan-amalan tariqat, umpama Thariqat Naqsabandi, Qadiri, Syadzali, Saman dan lain-lain.

Wallahua'alam

Silahkan ikuti kajian berikutnya.

Maak jouw eigen website met JouwWeb