Home

DAFTAR ISI

 

Bab 1                                                                                                                                 

Sebuah Pengantar Penulis

Siapa kelompok Wahabi-Salafi dan bagaimana fahamnya?

 

Bab 3

Bermazhab Itu Bid‘ah?

 

Bab 4

Adakah Bid‘ah yang Tidak Sesat?

 

Bab 5

Sekelumit Macam-Macam Makalah

 

Bab 6

Ziarah Kubur, Talkin dan Tahlil

 

Bab 7

Argumen Kumpulan Majlis Zikir

      Keterangan mengenai majlis zikir 

      Dalil-dalil zikir, termasuk zikir secara jahar (agak keras)

 

Bab 8

 

Wasitah/Tawasul dan Tabarruk     

 

Bab 9

Memperingati Hari-Hari Allah  

 

Bab 10

Amalan-Amalan Bulan Sya’ban & Rajab

 

Bab 11

Keturunan Ahlul Bait Rasulallah Telah Punah?

      Keturunan (Ahlul Bait) Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam

 

Bab 12

Sekelumit mengenai keluarga Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam Abdul  Muthalib, Abu Thalib, Abdullah dan Aminah