Nama-nama kitab Maulid

Atas nama cinta kepada Rasulallah shalllahu'alaihiwasallam, bermunculan kitab-kitab maulid yang ditulis oleh para pakar Islam setelah zaman Nabi shalllahu'alaihiwasallam dan para sahabat. Dituliskan oleh mereka sejarah kelahiran Nabi shalllahu'alaihiwasallam, keutamaan, kebesaran dan mukjizat-mukjizat beliau shalllahu'alaihiwasallam, dalil-dalil keabsahan peringatan maulid dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

 

 1. Imam Al-Hafizh Syihabul-Millah wa Ad-Din Ahmad bin Hajar, wafat tahun 973 H;
 2. Imam Abul-Khattab Umar bin Al-Hasan Dzun-Nasabain, wafat tahun 604 H atas permintaan Sultan Ibril ia menulis kitab maulid;
 3. Imam Al-Hafizh Abul-Faraj Ibnul-Jauzi, nama kitabnya Al-Arusterkenal dengan nama kitab Maulid Ibnul-Jazi ditulis olehnya  pada tahun 590 H;
 4. Allamah Imam Yusuf An-Nabhani;
 5. Imam Jamaluddin As-Sayuti;
 6. Imam Rabi’ At-Thufi Ash-Shurshuri, nama kitabnya  Maulid Ash-Shurshuri, ia menulis kitab ini sekitar tahun 700 H;
 7. Imam Al-Hafizh Abul-Hasan Ali Al-Mas’udi, w.tahun 346 H kitab maulidnya terkenal dengan nama Maulid Al-Mas’udi;
 8. Imam Ash-SalehAs-Sayid Al-Bakri dikenal dengan kitabnya  Maulid Al- Bakri;
 9. Imam Mar’i bin Yusuf Al-Maqdisi, w. tahun 1033 H nama kitab maulidnya Maulid Al-Maqdisi Al-Hanbali  
 10. Allamah Usman bin Sind, wafat th 205 H menulis kitab maulid dalam bentuk sya’ir dengan tema memuji dan mengagungkan Rasulallah Saw.;
 11. Syaikh Hasan Asy-Syathi, w.tahun 1274 H dan  Al-Allamah Abus-Surur Asy- Sya’rawi, w. tahun 1136 H kedua-duanya telah menulis kitab maulid.
 12. Seorang ulama ahli tafsir dari mazhab Hanbali Muhamad bin Usman bin Abbas Ad-Dumani Al-Manawi, menulis kitab maulid terkenal sangat indah;
 13. Al-Allamah Al-Ustad As-Sayid Rasyid Ridha, pemimpin majalah Al-Manar telah menulis kitab maulid yang banyak dibaca oleh kaum Muslimin di Mesir;
 14. Kitab At-tanwir fi maulid basyir An-nadzir oleh Imam Al-Hafizh al-Muhaddis Abul-khattab Umar bin Ali bin Muhamad, yang terkenal dengan nama Ibnu Dihyah Al-Qalbi;
 15. Kitab urfu at-ta’rif bi maulid as-syarif oleh Imam Al-Hafizh al-Muhaddis Syamsuddin Muhamad bin Abdullah Al-Juzri;
 16. Kitab maulid Ibnu Katsir oleh Imam Al-Hafizh Ibnu Katsir;
 17. Kitab maurid alhana fi maulid asana oleh Imam Al-Hafizh Al-Iraqi;
 18. Kitab al-fajr alulwi fi mauldi an-nabawi oleh Imam Assyakhawi;
 19. Kitab Al Mawarid Al Haniah fi Maulid Khairil Bariyyah oleh Allamah al Faqih Ali Zainal Abidin As Syamhudi;
 20. Kitab maulid Ad-Diba’i oleh Al-Imam Al-Hafizh Wajihud- din Abdurrahman bin Ali bin Muhamad As-Syaibani, terkenal dengan nama Ibnu dibai;
 21. Kitab Itmam An-Ni’mah alal alam bi maulid sayidi waladu adam oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami;
 22. Kitab maurud ar-rowi fi maulid nabawi oleh Al-Allamah Ali Al Qari ;
 23. Kitab maulid Barzanji oleh  Al-Allamah Al-Muhaddis Jakfar bin Hasan Al- Barzanji;
 24. Kitab Al-yaman wal is’ad bi maulid khairi al ibad oleh Al-Allamah Al- Muhaddis Muhamad bin Jakfar al Kattani;
 25. Kitab jawahir an-nadmu al-badi’ fi maulid as-syafi’ oleh Al-Allamah Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani;
 26. Kitab al-maulid mustafa adnani oleh Imam Ibrahim  As-Syaibani;
 27. Kitab Al-Alam Al-Ahmadi fi maulid Muhamadi oleh Imam Abdulghani An- nablisi;
 28. itab Fath al-latif fi syarah maulid assyarif oleh Syihabuddin al-Halwani;
 29. Kitab Al-Kaukab al-azhar ‘alal ‘iqdu al jauhar fi maulid nadi al azhar oleh Imam Ahmad bin Muhamad Addimyati;
 30. Kitab Nur As-Shafa fi Maulid al-Mustafa oleh Syaikh Ali At-Tanthowi;
 31. Kitab At-Tajallya al-Khifiah fi Maulid khair al-Bariah oleh Syaikh Muhamad Al Maghribi;
 32. Imam Ibrahim Baajuri, mengarang hasiah atas maulid   Ibnu Hajar, dengan nama kitab Tuhfa al-Basyar ala Maulid Ibnu Hajar.;
 33. Imam Al-Hafizh Nasruddin Ad-Dimasyqi, telah mengarang beberapa kitab maulid; Jami’ al-Astar fi Maulid Nabi al-Mukhtar 3 jilid, al-Lafaz Arra’iq fi Maulid Khair al-Khalaq dan Maurud as-Shadi fi Maulid al-Hadi.
 34. As-Sayid Muhamad Saleh As-Sahruwardi, judul kitabnya Tuhfatul-Abrar fi Tarikh Masyru’iyatil-hafl Bi Yaumi Maulid An-nabiyil-Mukhtar. Dalam kitab- nya ini, dia mengemukakan dalil-dalil meyakinkan tentang keabsahan peringatan maulid Nabi Muhamad sebagai ibadah sunnah yang ditekankan (sunnah muakkadah), agar kaum muslimin melaksanakan- nya dengan baik.
 35. Al-Allamah As-Sayid Ali bin Muhamad Alhabsyi judul kitab maulidnya Simtud  Durar. Kitab maulid ini sering dibaca juga di pesantren atau dimajlis-majlis, khususnya di Indonesia. Masih banyak lagi yang tidak tercantum di site ini.   Wallahu'alam                                                                                                                  Silahkan ikuti kajian berikutnya.