Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

Konsep-konsep ajaran Ibnu Taimiyah

  • Dalam Ushuluddin; Tuhan bersela diatas Arsy, seperti berselanya Ibnu Taimiyah, Tuhan sama besarnya dengan Arsy, Tuhan turun setiap akhir malam kelangit dunia, serupa turunnya Ibnu Taimiyah dari mimbar, Tuhan bertubuh dan pindah-pindah tempat, Tuhan bicara dengan huruf dan suara, Para nabi tidak maksum (terjaga dari dosa), Bepergian ziarah kemakam-makam, seumpama makam para Nabi, para Wali dan para Ulama adalah perbuatan maksiyat (munkar), Berdoa dengan bertawasul syirik, Istighatsah (mohon pertolongan) dengan Nabi syirik, Neraka akan lenyap bukan kekal, Mengingkari ijmak (kesepakatan para ulama) tidak kafir dan lain-lain.
  • Dalam ilmu fikih; Talak tiga sekaligus, jatuh satu, Talak ketika istri berkain kotor (haid) tidak jatuh, Sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tidak boleh digadha, Orang junub boleh sembahyang sunah malam tanpa mandi lebih dahulu, Bersumpah dengan talak, tidak jatuh ketika sumpah itu dilanggar, tetapi wajib dibayar kafarat sumpah saja, Orang yang tidak sembahyang, tidak boleh diberi zakat, Boleh qashar (meringkas sholat) sembahyang dalam perjalanan, walaupun perjalanannya itu pendek, Boleh tayamum untuk sembahyang ,walaupun ada air, ketika dikhawatirkan akan habis waktu sembahyang kalau berwudu, Syarat si Wakif tidak diperdulikan, Talak diwaktu suci yang disetubuhi tidak jatuh, Wanita yang tidak bisa mandi wajib dirumah, dan sulit pergi mandi kekolam diluar rumah, boleh tayamum saja… dan lain lain.
  • Dalam ilmu Tasawuf; Tasawuf, dan amalan orang tasawuf misalnya tarikat-tarikat harus dibuang jauh-jauh, Para ulama tasawuf dikecam habis-habisan. Wallahua'lam.
  • Silahkan baca uraian berikutnya.